Gravearbeider generelt- næringsbygg, drenering, kabelgrøfter, rehabilitering av vann og kloakk, grøntareal, all type vegarbeid og vintervedlikehold.

Vi håndterer massene på eget deponi, og leverer alle type masser.

  • Gravearbeid- Drenering: Vi utfører dreneringsarbeider for private hus, men også borettslag og blokker. Vi kommer med løsninger som hindrer fukt og kondens inn mot mur. Isolering, papp, drensrør, duk og drenerende masser benyttes. Vi utfører ihenhold til anvisninger fra NBI byggdetaljer.
  • Gravearbeid- Grunnarbeid: Vi utfører grunnarbeid for dukkehus, men også industritomter på opp mot mange tusen kvadrat. Her prosjekterer vi også alle arealer, utstikking, overvannssystemer, veg, parkering og utomhus rundt byggprosjekter. Vi har samarbeidspartnere på betong, slik at vi kan levere komplett fundament til ditt bygg.
  • Gravearbeid- Mur, trapp og stein: Vi er direkteforhandler av steinleverandør og har lang erfaring med etablering av støttemurer av ulike typer materialer, innen granitt og betong i ulike typer. Her kan vi vise frem i våre brosjyrer hva vi kan tilby og det finns skredderløsninger på alle type murer, trapper og belegningsstein.