Solberg maskin og Transport As ble etablert av  Lars Egil Solberg i 2020 og holder til ved Limingen i Røyrvik.

Solberg Maskin & Transport AS med kunden i fokus garanterer vi gode resultater.

Om oss


Solberg Maskin & Transport AS har lang erfaring som maskinentreprenør, og med kunden i fokus garanterer vi gode resultater. Våre fagfolk har høy kompetanse og lang erfaring slik at du alltid får det beste mulige resultatet. Ingen oppdrag er for små, ingen for store.

Tjenester


  • Graving
  • Maskin Transport
  • MassetransportGraving
  • Snøbrøyting

Graving

Gravearbeider generelt- Graving for nye hus, hytter, næringsbygg, drenering, kabelgrøfter, VA-anlegg, rehabilitering av vann og kloakk, grøntareal, all type vegarbeid og vintervedlikehold.

Vi håndterer massene på eget deponi, og leverer alle type masser.

Maskin Transport

Solberg Maskin og Transport AS transporterer alt av store og små maskiner, samt annet utstyr og verktøy. Har du for eksempel behov for å transportere anleggsmaskiner, lifter eller trucker, så hjelper vi deg med det !

Massetransport

Solberg Maskin og Transport AS utfører transport av fyllmasser som grus, stein, og pukk. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående priser og utkjøring.

Snøbrøyting

Effektiv brøyting, snø- og isrydding med hyppige tiltak er et viktig grunnlag. Hensikten med snøbrøyting er å fjerne løs snø fra et brøyteareal. Brøytearealet kan i tillegg til vegbanen også omfatte møteplasser, busslommer, rasteplasser, snuplasser, parkeringsplasser, gang- og sykkelfelt, fortau mv